Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922

6,93

Το πέρασμα. Αϊβαλί-Μυτιλήνη, 1922

6,93