Μαθηματικά – Φύλλα Εργασίας & Ασκήσεων Δ’ Δημοτικού Τεύχος Α’

8,64

Το βιβλίο Φύλλων εργασίας μαθηματικών ακολουθεί αναλυτικά την ύλη του σχολείου, με έμφαση στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, ασκήσεις με τον πολλαπλασιασμό, τις διαιρέσεις και την επίλυση προβλημάτων. Επεξηγηματικά παραδείγματα, δομημένες μεθοδολογίες, ασκήσεις για εξάσκηση και εντυπωσιακά γραφικά καθιστούν πιο εύκολη και ευχάριστη την καθημερινή μελέτη για τα παιδιά. Με την iScool οι γονείς έχουν το κατάλληλο “εργαλείο” στα χέρια τους για να βοηθήσουν το παιδί στο διάβασμα, με τον κατάλληλο τρόπο και μεθοδολογία!

Μαθηματικά – Φύλλα Εργασίας & Ασκήσεων Δ’ Δημοτικού Τεύχος Α’

8,64