Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης

15,93

Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης

15,93